89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home terminarz naboru
Terminarz naboru 2017/2018

Terminy dotyczące przyjęć do szkoły:

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 maja 2017 r.
do 20 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum
i branżowej szkoły I stopnia
o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

od 23 czerwca 2017 r.
do 27 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy os systemie oświaty w związku z art. 149
ust. 4 ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7, art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.

do 29 czerwca 2017 r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

7 lipca 2017 r.

do godz. 1200

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w danej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze
tej szkoły

do 11 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły

od 10 lipca 2017 r.

od godz. 1200
do 13 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 14 lipca 2017 r.

do godz. 1200

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11 lipca 2017 r.

od godz. 900
do 28 lipca 2017 r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy os systemie oświaty w związku z art. 149 ust. 4 ust. 7, art. 155 ust. 4 i ust. 7, art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.

do 17 sierpnia 2017 r.

do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawniado przyjęcia

18 sierpnia 2017 r.

do godz. 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

do 28 sierpnia 2017 r.

do godz. 1200

 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.