89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home list do gimnazjalistów
List do gimnazjalistów

Gimnazjalisto!

Już niedługo rozpoczniesz nowy etap swojej kariery edukacyjnej. To, jaką drogę swojego rozwoju wybierzesz, zależy wyłącznie od ciebie. To szczególnie trudny i odpowiedzialny wybór.
W związku z tym zapraszamy Cię do

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach

Oferujemy Ci kształcenie w klasach technikum, w zawodach:

technik mechanik

technik mechatronik

technik elektryk

technik elektronik

technik informatyk

technik budownictwa

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Dajemy naszym uczniom możliwość zdobywania wiedzy w:

Wyspecjalizowanych laboratoriach komputerowych i mikroprocesorowych.

Specjalistycznych pracowniach:
- mechanicznych,
- mechatronicznych,
- elektrycznych,
-
elektronicznych,
- modelowania i projektowania 2D i 3D,
- sieci komputerowych,
- projektowania aplikacji i programowania komputerów,
- programowania sterowników PLC,
- odnawialnych źródeł energii.

Nowoczesnej pracowni maszyn, urządzeń i napędów elektrycznych
oraz wysokich napięć.

Nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Jesteśmy szkołą z tradycjami, wykształciliśmy wspaniałych absolwentów. Atutem naszej szkoły są sukcesy uczniów w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów m. in. w: szkolnym kole teatralnym, zespole wokalno-instrumentalnym, w licznych kołach i zajęciach przedmiotowych i sportowych.

Jesteśmy najlepszą szkołą techniczną w powiecie chojnickim. W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych opublikowanym przez portal perspektywy.pl na rok 2018, najwyżej spośród szkół powiatu chojnickiego kształcących w zawodach, sklasyfikowano Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach. 
Do takiego wyniku przyczyniły się wysokie wyniki maturalne, z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i zawodowych.

 

TYLKO W NASZEJ SZKOLE, w trakcie nauki będziesz miał/a możliwość uzyskania dodatkowych, poszukiwanych na rynku pracy, uprawnień zawodowych, takich jak:

uprawnienia SEP z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV,

kurs spawalniczy - spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych    spoinami pachwinowymi,

kursy obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

kursy AutoCAD - projektowanie 2D i 3D,

kursy CISCO - przy szkole działa Lokalna Akademia CISCO.

Nasza szkoła jest bezpieczna, objęta monitoringiem, opieką pedagoga, pielęgniarki szkolnej, z czytelnią i bogato wyposażoną multimedialną biblioteką szkolną. Współpracujemy z licznymi instytucjami, biurami koncertowymi i artystycznymi.
Nasi uczniowie wielokrotnie w ciągu roku szkolnego uczestniczą w licznych przedstawieniach, koncertach, spotkaniach z ciekawymi osobistościami, lekcjach historycznych oraz w uroczystościach szkolnych. Prężnie działają w Samorządzie Uczniowskim, wolontariacie.


To tylko niewielki fragment naszej działalności. Zapraszamy Cię do naszej szkoły, w której spotkasz się z akceptacją i życzliwością.

Tu spotkasz nowych przyjaciół wśród kolegów.

 

Życzymy Ci znakomitych wyników na egzaminie gimnazjalnym i końcowym świadectwie.

 

Zapraszamy Cię do naszej szkoły

na Dzień Otwarty

7 kwietnia 2018 r. (sobota)

od godziny 10:00

 

Przyjdź, a przekonasz się,

że warto kontynuować naukę

w naszej szkole.

 

Z wyrazami Sympatii

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSP nr 1 w Chojnicach

 

"Zaplanuj z nami swoją przyszłość"

 


 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.