89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik mechanik
Technik mechanikAbsolwent w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • organizowania procesu produkcji.

Warunkiem uzyskania tytułu technik mechanik jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

  • K.1.  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20)
  • K.2.  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44)

Egzamin potwierdzający kwalifikację M.20 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację M.44 odbywa się w połowie klasy IV.Przedmioty zawodowe:

godz.

· Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo,

126

· Technologia z materiałoznawstwem,

66

· Układy sterowania i regulacji,

159

· Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

156

· Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

132

· Organizacja i nadzór procesów produkcji

54

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy zawodowy w branży mechanicznej

27

· Pracownia konstrukcji maszyn

126

· Pracownia technologii

60

· Pracownia projektowania procesów produkcji

135

· Zajęcia praktyczne

315

· Praktyka zawodowa

120

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.


Program nauczania dla zawodu technik mechanik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie
wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz i najnowsze koncepcje nauczania i uczenia się.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Przemysł maszynowy należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.
 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 20:44
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.