89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik elektryk
Technik elektryk

Absolwent w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  • montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Warunkiem uzyskania tytułu technik elektryk jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

  • K 1.  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7)
  • K.2.  Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8)
  • K.3.  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (E.24)

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.7 odbywa się po klasie II.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.8 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.24 odbywa się w połowie klasy IV.Przedmioty zawodowe:

godz.

· Podstawy elektrotechniki i elektroniki

252

· Instalacje elektryczne

159

· Maszyny elektryczne

189

· Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

81

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy zawodowy w branży elektrycznej

27

· Pracownia elektryczno – elektroniczna

369

· Pracownia instalacji elektrycznych

99

· Pracownia maszyn elektrycznych

201

· Zajęcia praktyczne

99

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.


Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

• w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).
 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 20:48
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.