89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik elektronik
Technik elektronik

Absolwent w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • posługiwanie się technologią komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych;
  • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych;
  • posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych;
  • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych;
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu;
  • projektowanie wyspecjalizowanych testerów dla różnych układów elektronicznych.


Warunkiem uzyskania tytułu technik elektronik jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

  • K.1.  Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6)
  • K.2.  Eksploatacja urządzeń elektronicznych (E.20)

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.6 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.20 odbywa się w połowie klasy IV.


Przedmioty zawodowe:

godz.

· Podstawy układów analogowych

285

· Podstawy układów cyfrowych

153

· Urządzenia elektroniczne

240

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy w branży elektronicznej

27

· Pracownia elektrotechniki i elektroniki

321

· Pracownia techniki cyfrowej i automatyki

288

· Pracownia urządzeń elektronicznych

162

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. Pracodawcy oczekują absolwenta wyposażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych.

W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent technikum elektronicznego to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny, jaką jest elektronika.

Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Dla przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody nie wymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym, w tym elektronicy.

Zawody o wspólnych kwalifikacjach „Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych” (E.6.):

311408   Technik elektronik

742102   Monter – elektronik

Zawody o wspólnych efektach kształcenia w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia  w zawodzie lub grupie zawodów wynikające z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia  w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.
 

Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 09:35
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.