89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik budownictwa
Technik budownictwa


czas trwania nauki: 4 lata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

· wykonywania określonych robót budowlanych;

· organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

· organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

· organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

· sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

· dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej

Warunkiem uzyskania tytułu technik budownictwa jest zdanie trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

· K.1.  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18)

· K.2.  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (B.33)

· K.3.  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej (B.30)


Egzamin potwierdzający kwalifikację B.18 odbywa się po klasie II.
Egzamin potwierdzający kwalifikację B.33 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację B.30 odbywa się po klasie IV.


Przedmioty zawodowe:

godz.

· Kosztorysowani

60

· Mechanika ogólna

93

· Materiałoznawstwo budowlane

63

· Organizacja robót budowlanych i prawo budowlane

132

· Budownictwo ogólne

183

· Technologia robót murarskich i tynkarskich

153

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy zawodowy w branży budowlanej

27

· Pracownia kosztorysowania

141

· Pracownia dokumentacji technicznej

147

· Pracownia organizacji robót budowlanych

99

· Pracownia materiałoznawstwa budowlanego

66

· Zajęcia praktyczne

312

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego  wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i technikum kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.

Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą do poszukiwanych na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy w branży budowlanej skierowanych było do: murarzy-tynkarzy, betoniarzy-zbrojarzy.

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Technika budownictwa winna charakteryzować dobra pamięć (dotycząca ludzi, rzeczy, a szczególnie orientacji na terenie budowy). Praca przy zmiennych, niekorzystnych warunkach atmosferycznych i często nieprzewidzianych warunkach technicznych, wymaga cierpliwości i umiejętności szybkiego dostosowania do nowej sytuacji. Duże znaczenie w tym zawodzie ma dobra sprawność fizyczna oraz duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Ważną cechą jest dobry wzrok oraz brak lęku wysokości z uwagi na częstą pracę na wysokich rusztowaniach.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

 

W zawodzie technika budownictwa wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z: wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych, organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.Poprawiony: wtorek, 11 marca 2014 09:44
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.