89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ zsp1.chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home opis kierunków i zawodów Technik mechatronik
Technik mechatronik

 

Absolwent w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • projektowania i konstruowania urządzeń z zastosowaniem technik komputerowych;
  • obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz sterowników PLC;
  • obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych;
  • projektowania i serwisu układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
  • montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych.

Warunkiem uzyskania tytułu technik mechatronik jest zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

  • K.1.  Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3)
  • K.2.  Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (E.18)
  • K.3.  Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (E.19)

Egzamin potwierdzający kwalifikację E.3 odbywa się po klasie II.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.18 odbywa się po klasie III.
Egzamin potwierdzający kwalifikację E.19 odbywa się w połowie klasy IV.Przedmioty zawodowe:

godz.

· Elektrotechnika i elektronika

192

· Technologie i konstrukcje mechaniczne

126

· Pneumatyka i hydraulika

126

· Urządzenia i systemy mechatroniczne

240

· Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

27

· Język obcy zawodowy w branży mechatronicznej

27

· Pracownia elektrotechniki i elektroniki

189

· Pracownia technologii i konstrukcji mechaniczny

126

· Pracownia pneumatyki i hydrauliki

189

· Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych

99

· Pracownia projektowania urządzeń i systemów
mechatronicznych

81

· Pracownia programowania urządzeń i systemów
mechatronicznych

81

1503

Praktyka zawodowa ciągła: 4 tygodnie w klasie II – 160 godz.


MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI.

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

•   w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,

•   w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,

•   może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 20:48
 

Sponsorzy


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.